സാങ്കേതിക തകരാർ: ഡൽഹിയിൽ 11 ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി

0

ഡൽഹിയിൽ സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്നു 11 ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി. ഇതേതുടർന്നു 20 ട്രെയിനുകളാണ് വൈകുന്നത്.

ആറ് ട്രെയിനുകളുടെ സമയം പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തതായി നോർത്തേണ്‍ റെയിൽവേ പിആർഒ അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മൂടൽ മഞ്ഞിനെ തുടർന്നു ഡൽഹിയിൽ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.

(Visited 16 times, 1 visits today)