ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്‍റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്‌സിന്‍റെ ഫിജിക്കാർട്ട് . കോം റീജിയണൽ ഓഫീസ് ബംഗളുരുവിൽ

0
76

ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്‍റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്‌സിന്‍റെ ഭാഗമായ ഇ-കോമേഴ്‌സ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിങ് സ്ഥാപനമായ ഫിജിക്കാർട്ട് .കോമിന്‍റെ റീജിയണൽ ഓഫീസ് ബംഗളുരുവിലെ കോറമംഗലയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. ഓഫീസിന്‍റെ ഉദ്ഗാടനം ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്‍റര്‍നാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്‌സ് എം ഡി ശ്രീ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ നിർവഹിച്ചു.ഫിജിക്കാർട്ട് .കോം ഡയറക്ടർ അനീഷ് കെ ജോയ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.