ഇന്നും ചുണ്ടു വിരലിൽ മഷി പുരളാതെ സത്രം കോളനി വാസികൾ

0
62

 

വണ്ടിപ്പെരിയാർ ടൗണിൽ നിന്നും 14 കിലോമീറ്റർ മാറി സത്രം കോളനി വാസികളായ മലമ്പണ്ടാരങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗക്കാർക്ക് ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടു ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല. വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡോ ഇല്ല. അതിനാൽ താന്നെ അവരെ കാണാൻ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥികളും എത്താറില്ല.ജയിച്ചവരാണെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞുപോലും നോക്കാറില്ല.എന്ത് ചോദിച്ചാലും അവർ അരിയെക്കുറിച്ച മാത്രമാണ് പറയുക.മാസത്തിൽ രണ്ടു തവണ കിട്ടുന്ന റേഷനരിയാണ് ഇവരുടെ ഏക പോഷകാഹാരം.75 മലമ്പണ്ടാരങ്ങളാണ് സത്രം കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്നത്.കാടിനുള്ളിൽ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു കായ്കനികൾ ഭക്ഷിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഈ വിഭാഗക്കാരുടെ ജീവിതം. എവിടെയും സ്ഥിര താമസമില്ല.ഈയിടെ പോഷകാഹാരക്കുറവ് മൂലം കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായി . അതിനു ശേഷം ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ സന്ദർശനം നടത്താനും തുടങ്ങി.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.