കുടിവെള്ള ക്ഷാമം ; നട്ടം തിരിഞ്ഞ് ഇരിട്ടിയിലെ ആദിവാസികൾ

0
76

കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി ആദിവാസി മേഖലയിലെ നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ കുടിനീരിനായി ആശ്രയിക്കുന്നത് പുഴയിലെ വെള്ളമാണ്.കുടുംബങ്ങൾ കടുത്ത കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിൽ നട്ടം തിരിയുകയാണ്.കോടികൾ മുടക്കിയ ജലനിധി പദ്ധതി നിലവിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് ചാലുപോലെ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരിക.ഉരുള്പൊട്ടലിനെ തുടർന്ന് ഗതിമാറി ഒഴുകിയ കാളികായം പുഴയിൽ കുഴിയിൽ താങ്ങി നിൽക്കുന്ന വെള്ളമാണ് പ്രാഥമിക ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.കുഴിക്ക് സമീപം കരയിൽ നിർമിച്ച ചെറുകുഴിയിൽ നിന്നാണ് ഇവർ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നത്.വെള്ളത്തിനായി മണിക്കൂറുകളോളമാണ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പുഴക്കരയിൽ നിൽക്കുന്നത്.പലർക്കും ഒരു കിലോമീറ്റര് വരെ വെള്ളം ചുമന്ന് കൊണ്ടുപോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ്.മേഖലയിൽ രണ്ടു പൊതുകിണറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വേനൽ കാനയ്ക്കും മുൻപ് തന്നെ വറ്റി.പ്രദേശത്തെ 209 കുടുംബങ്ങളിൽ ചുരുക്കം ചിലർ ക്ക് മാത്രമേ സ്വന്തമായി കിണറുള്ളു.പുതുതായി കുഴൽ കിണർ കുഴിക്കുന്നതിനു അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നടപടി എടുക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ആദിവാസികൾ പറയുന്നത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.