ഇനി കാർഡ് ഇല്ലാതെയും എ ടി എമിൽ നിന്നും പണം പിൻവലിക്കാം

0
103

ഇനി എടിഎം കാർഡില്ലാതെയും എടിഎമ്മിൽനിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാം. എസ്ബിഐയാണ് ഈ സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. യോനോ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണ് എസ്ബിഐ ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നത്. യോനോ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ക്യാഷ് വിത്ഡ്രോവൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറക്ക ഒടിപി ലഭിക്കും. അരമണിക്കൂർവരെ ഈ ഒടിപി ഉപയോഗിക്കാനാകും. എസ്ബിഐ എടിഎമ്മിൽ എത്തിയ ശേഷം യോനോ പിന്നും ഒടിപിയും നൽകിയ ശേഷം പണം പിൻവലിക്കാനാകും. നിലവിൽ 16,500 എടിഎമ്മുകളിലാണ് ഈ സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത 34 മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 60,000 എടിഎമ്മുകളിൽ ഈ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും എസ്ബിഐ വ്യക്തമാക്കി. അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു മില്ല്യൺ എടിഎമ്മുകളിലേക്ക് സൌകര്യം വ്യാപിപ്പിക്കും. ഒരു ഡിവൈസിൽനിന്നു മാത്രമേ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാകൂ. സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇതെന്നും എസ്ബിഐ പറയുന്നു. 10,000 രൂപ മാത്രമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ പിൻവലിക്കാനാകുക. ഇത്തരം രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമാകും ഒരു ദിവസം നടത്താനാകുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.