ആസിമിന്റെ പിതാവ് വലിയൊരു വഴികാട്ടിയാണ്

0
91

രണ്ടു കൈകളും ഇല്ലാത്ത ആസിം എന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് നടത്തുന്ന വീൽചെയർ യാത്ര ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ് .എന്നാൽ ഒരു സങ്കടം പോലെ എന്നും ചെന്നുപതിക്കുന്നത് നിഴൽ പോലെ മകനെ ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയിലാണ്.അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിലെ വലിയ ഒരു വഴികാട്ടിയാണ്.ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ വൈകല്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം മക്കളെ മരണം വരെ കാണാമറയത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വളർത്തുന്ന കേരളത്തിലെ നിരവധി രക്ഷിതാക്കൾ കാണേണ്ടതാണ് ഈ പിതാവിനെ . കൈകളില്ലെങ്കിലും എന്റെ മകൻ ശക്തനും കരുത്തനുമാണെ’ന്ന് ആസിമിന്റെ പിതാവ് ലോകത്തോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.എന്നാൽ ആസിമിനെ ഉപയോഗിച്ച് കൂടെയുള്ള ചിലയാളുകൾ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണ്.എന്നാലും തന്റെ മകനെ ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ നാക്ക് പിഴയ്ക്കാതെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയണം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.