വീട് വാങ്ങുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ജൂലൈ 1 മുതല്‍ നികുതിയില്‍ വന്‍ ഇളവ്.

0

വീട് വാങ്ങാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, ജൂലൈ 1 വരെ കാത്തിരിക്കു. പുതിയ ചരക്കു സേവന നുകുതി ജൂലൈ 1 മുതല്‍ നിലവില്‍ വരും. വിദഗ്ദരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ജൂലൈ 1 മുതല്‍ പുതിയ വീട് വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് മാറുന്ന നികുതി ഗുണം ചെയ്യും. 4.5 സേവന നികുതിയ്ക്ക് പകരമായി 12 % ഏര്‍പ്പെടുത്തും. ഇതുമൂലം പരോക്ഷ നികുതികള്‍ ഒഴിവയികിട്ടും.മിക്കവാറും സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വാറ്റും വില്‍പ്പന നികുതിയും വിലവിവരപട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താറില്ല. പക്ഷെ വില്‍പന വിലനല്‍കുമ്പോള്‍ ഇതുകൂടി ചേര്‍ക്കണമെന്ന് മാത്രം.12% നികുതി എന്നത് റിയല്‍ എസ്‌റ്റേറ്റ് മേഖലയില്‍ വന്‍ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകള്‍. നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അടുത്ത് നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതും നിര്‍മാണം അടുത്തിടെ കഴിഞ്ഞതുമായ ഫ്‌ലാറ്റുകള്‍ക്ക് പുതിയ നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കില്ല.30 ലക്ഷത്തിന്റെ വീട് പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയില്‍ ഉള്‍പ്പെടാനായില്ല. പക്ഷെ റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയില്‍ ഇത് വന്‍ തോലില്‍ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിദഗ്ദരുടെ അഭിപ്രായം. പുതിയ നികുതി ആഡംബര വീടുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ ആശയക്കുഴപ്പം നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്.