ഡീസൽ വില കുതിക്കുന്നു

0

ഡീസൽ വില ഏഴുപത് രൂപയും കടന്ന് കുതിക്കുന്നു. ഡീസലിന് ഇന്ന് 16 പൈസ വർധിച്ച് 71.02 രൂപയായി. പെട്രോൾ വിലയിലും ഇന്ന് നേരിയ വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. പെട്രോളിന് 13 പൈസ വർധിച്ച് 78.17 രൂപയായി.

(Visited 51 times, 1 visits today)