തിരുവന്തപുരം പ്രവാസി സംഗമത്തില്‍ വച്ച് ബോബി ചെമ്മണൂരിനെ ആദരിക്കുന്നു

0

തിരുവന്തപുരം പ്രവാസി സംഗമത്തില്‍ വച്ച് മന്ത്രി ഡോ.കെ.ടി ജലീല്‍ ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍തത്കന്‍ ഡോ ബോബി ചെമ്മണൂരിനെ ആദരിക്കുന്നു

(Visited 3 times, 1 visits today)