പാലക്കാട് കോച്ച് ഫാക്ടറി: പങ്കാളിത്തത്തിന് തയ്യാറെന്ന് സെയില്‍

0

kanj
പാലക്കാട് കോച്ച് ഫാക്ടറി നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് സ്റ്റീല്‍ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. സെയില്‍ ഡറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. തീരുമാനം അറിയിച്ച് സ്റ്റീല്‍ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, റെയില്‍ മന്ത്രാലയത്തിന് കത്ത് നല്‍കി.
പ്രതിവര്‍ഷം 400 കോച്ചുകള്‍ വരെ നിര്‍മ്മിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്തിമതീരുമാനം റെയില്‍ മന്ത്രലായമാണ് കൈക്കൊള്ളേണ്ടത്.

(Visited 2 times, 1 visits today)